Xây dựng chính sách phát triển quy hoạch đô thị bền vững, thân thiện môi trường

  24/08/2018 - 10:03

Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày các tham luận về phương pháp quy hoạch nhanh, liên kết bản đồ cấu trúc đô thị với thu thập dữ liệu; khảo sát các mô hình tiêu thụ ở hộ gia đình. Đồng thời, cung cấp phương pháp quản lý, quy hoạch mới liên ngành, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn, Nước, Năng lượng và Hệ thống thực phẩm đô thị. Hội nghị cũng đánh giá tính khả thi của Mô hình làm phân compost (sản xuất phân hữu cơ vi sinh) tại Hợp tác xã Rau La Hường và Khóa học quốc tế mùa hè (thuộc Dự án Khởi đầu tại quận Cẩm Lệ)…
 
Theo ông Nguyễn Phú Thái, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng, các dự án đã góp phần xây dựng chính sách phát triển quy hoạch đô thị, giúp Đà Nẵng đi đúng hướng phát triển bền vững thân thiện môi trường và có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.
 
Quy hoạch nhanh là dự án nghiên cứu theo hướng hành động được Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức (BMBF) tài trợ với tổng kinh phí 410.000 Euro, thực hiện trong 4 năm, từ 2015 đến 2019. Thông qua quá trình đánh giá lựa chọn gắt gao vào tháng 6-2014, Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới cùng Kigali (Rwanda) và Assiut (Ai Cập) được chọn triển khai “Dự án Quy hoạch nhanh” dựa trên Chương trình nghiên cứu “Các đô thị trong tương lai”. Mục tiêu của dự án là phát triển và kiểm chứng phương pháp quy hoạch đa ngành. Trong đó, tập trung vào hạ tầng cung ứng và xử lý ở các đô thị. Các lĩnh vực dịch vụ thuộc phạm vi nghiên cứu của dự án bao gồm: năng lượng, nước, nước thải, chất thải rắn, nông nghiệp và thực phẩm đô thị.
 
Khóa học Mùa hè với chủ đề "Quy hoạch Tích hợp Không gian mặt nước và bờ sông" trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường và khí hậu, nông nghiệp đô thị, quản lý chất thải...cho sinh viên Đà Nẵng
 
Dự án triển khai trong vòng 5 năm với sự tham gia của Liên hiệp gồm 12 trường Đại học, Viện Nghiên cứu cùng với UN - Habitat. Phương pháp nghiên cứu của dự án Quy hoạch nhanh sẽ hỗ trợ các vấn đề về tích hợp đa ngành, xây dựng hệ thống dữ liệu nhanh, thiết lập các giá trị quy hoạch, mô phỏng các kịch bản trong tương lai, xây dựng và đánh giá những lựa chọn thực tiễn, đánh giá mức độ tổn thương và khả năng thích ứng, kiểm chứng thực tiễn nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định.